OBU

”Skufferne” i denne model tilbyder forslag til formulering af evaluerbare mål i OBU – både subjektive og objektive evalueringskriterier. 

Modellen giver overblik og gør det nemt at finde inspiration til, hvordan man kan formulere specifikke læringsmål i forhold til afdækningsresultatet og mål med OBU-undervisningen. Læringsmålene er formuleret sådan, at de kan kopieres og anvendes i teksten – eller de kan bruges som inspiration.

For hver enkelt læringsmål er der endvidere en matchende formulering, der kan anvendes i dokNet.dk, hvis man vil bruge det til evaluering.

dokNet.dk tilbyder på en gang/i en arbejdsrutine:

  • Et visuelt grundlag for feedback/dialog med den enkelte deltager om læringsudbytte ved OBU-undervisningen. Undersøgelsen kan tilpasses helt individuelt, baseret på afdækningsresultat og mål. Besvares ved start og slut, evt. også en eller flere gange undervejs. Det visualiserer succeser og opbygger motivation.
  • Den samme grafik kan bruges som dokumentation/reference i forbindelse med genvisitering. Den illustrerer læringsudbyttet i forhold til udgangspunktet samt hvorvidt målene er nået. Ideen er, at det kan forenkle skrivearbejdet i forbindelse med genvisitering.

Ved genvisitering sættes der jo typisk nye læringsmål, hvorfor der også skal laves en ny dokNet-undersøgelse, der afspejler disse.

Klik på en skuffe for at se dens indhold. Se cases for inspiration til hvordan OBU-skufferne og dokNet.dk kan anvendes.