Indhold – FVU start

Kilde: Elise Greve, Daghøjskolen Randers

Undervisning er primært talebåren og har tre delmål samt et slutmål om at kunne deltage på trin 1 fremadrettet:

Delmål 1 Mundtlige kommunikative færdigheder:

  • Kunne kommunikere om hverdagsting på et basalt, forståeligt og situationstilpasset dansk

Delmål 2 Ordkendskab:

  • Forstå og bruge hyppigt anvendte ord
  • Forstå mindre anvendte ord
  • Forstå almindelige faste vendinger og ordsammensætninger
  • Anvende forskellige ordkendskabsstrategier

Delmål 3 Læse/skriveforberedelse:

  • Have kendskab til forskellige teksttyper

Deltageren udfylder en progressionsmåling med dokNet.dk ved kursets start, efter 15, 30 og 50 lektioner.

dokNet.dk kan anvendes som visuelt grundlag for dialog med den enkelte deltager om læringsudbytte undervejs og som del af den interne prøve ved FVU-start. Det er motiverende at få synliggjort, at der er sket en progression – selv om deltageren måske ikke i løbet af det aktuelle forløb når målet om at kunne få udbytte af anden FVU-undervisning eller AMU.

Se eksempel på dokNet-undersøgelse til kurset her.
Undersøgelsen kan kopieres til eget brug og tilpasses andre efter ønske og behov.