Eksempler på virksomhedsrettet FVU

Disse cases er udarbejdet i forbindelse med projektet Den digitale underviser i FVU og OBU (2017

Ved virksomhedsrettet FVU er der oftest meget tydelige arbejdsrettede og personlige mål med FVU-undervisningen.

Formelle trinmål er ikke nødvendigvis det, medarbejderne og virksomheden lægger mest vægt på.
dokNet.dk kan her bruges til at

  • visualisere individuelt læringsudbytte af undervisningen – som alternativ/på vej til trinprøve eller som supplement.
  • visualisere/dokumentere holdets udbytte– med henblik på dokumentation over for eks. virksomhed (eller jobcenter) samt med henblik på intern evaluering/udvikling.