FVU

Eksempler til inspiration for hvordan doknet.dk kan bruges i forbindelse med:

 • FVU-start – til visualisering af læringsudbytte, som understøtter dialogen med deltagere/studerende, der ikke behersker dansk særlig godt. Kan også bruges i forbindelse med den interne prøve.
 • folkeoplysende stilladser til FVU-engelsk og FVU-digital
 • Virksomhedsrettet FVU 
  Ved virksomhedsrettet FVU er der oftest meget tydelige arbejdsrettede og personlige mål med FVU-undervisningen. Formelle trinmål er ikke nødvendigvis det, medarbejderne og virksomheden lægger mest vægt på.
  dokNet.dk kan her bruges til at
  • visualisere individuelt læringsudbytte af undervisningen – som alternativ/på vej til trinprøve eller som supplement.
  • visualisere/dokumentere holdets udbytte– med henblik på dokumentation over for eks. virksomhed (eller jobcenter) samt med henblik på intern evaluering/udvikling.